<u id="cjkw6"><small id="cjkw6"></small></u>
 1. <source id="cjkw6"></source>
  <var id="cjkw6"></var>
   <source id="cjkw6"></source>

   1. <source id="cjkw6"></source>
   2. <b id="cjkw6"><address id="cjkw6"><kbd id="cjkw6"></kbd></address></b>
    危險品貨物標志
    來源:新能物流    發布時間:2013-07-27 19:02:05    次瀏覽   大小:  16px  14px  12px
    第一類:爆炸物質和物品(NO.1)…
    第一類:爆炸物質和物品
    (NO.1)
    第1.1,1.2和1.3類
    符號(爆炸的炸彈):黑色;底色:橙黃色;數字“1”寫在底角
    (NO.1.4)
    (NO.1.5)
    (NO.1.6)
    第1.4類
    第1.5類
    第1.6類
    底色:橙黃色;數字:黑色;數字高大約為30mm,字體筆畫的寬度約5mm
    (對于100mmX100mm的標志);數字“1”寫在底角
    ** 屬于危險類別的位置----如果屬于副危險性則留空
    * 屬于配裝組的位置----如果屬于副危險性則留空
    第二類:氣體
    (NO.2.1)
    第2.1類 易燃氣體
    符號(火焰):黑色或白色;底色:紅色;數字“2”寫在底角
    (NO.2.2)
    第2.2類 非易燃,無毒氣體
    符號(氣瓶):黑色或白色;底色:綠色;數字“2”寫在底角

    相關信息

   3. <source id="cjkw6"></source>
    <var id="cjkw6"></var>
     <source id="cjkw6"></source>

     1. <source id="cjkw6"></source>
     2. <b id="cjkw6"><address id="cjkw6"><kbd id="cjkw6"></kbd></address></b>